гороскоп друїдів

Гороскоп друїдів іноді по-іншому називають гальським гороскопом. Друїди - жерці в кельтських племен, що населяли Галлію, Ірландію, Бретань. Відповідно до їхніх язичеських вірувань, людина була створена богами з дерев, а виходить, кожна людина (як і дерево) має якісь властиві тільки йому риси й особливості, кожний вимагає визначених умов життя.

Дуже важливе значення друїди надавали зимовому і літньому протистоянню Сонця, весняному або літнього рівнодення. У ці дні влаштовували урочисті ходи і жертвопринесення білих биків. Положення Сонця щодо Землі і лежить в основі гороскопу друїдів. У відповідності з цим гороскопом доля людини, його характер, здібності і майбутнє безпосередньо залежать від віддалення Сонця від Землі в день його появи на світ. Тому кожен знак і має два періоди дії:

Яблуня 22 грудня - 1 січня 25 червня - 4 липня
Ялиця 2 січня - 11 січня 5 липня - 14 липня
В'яз 12 січня - 24 січня 15 липня - 25 липня
Кипарис 25 січня - 3 лютого 26 липня - 4 серпня
Тополя 4 лютого - 8 лютого 5 серпня - 13 серпня
Картас 9 лютого - 18 лютого 14 серпня - 23 серпня
Сосна 19 лютого - 28/29лютий 24 серпня-2 вересня
Верба 1 березня - 10 березня 3 вересня - 12 вересня
Липа 11 березня - 20 березня 13 вересня - 23 вересня
Ліщина 22 березня - 31 березня 24 вересня - 3 жовтня
Горобина 1 квітня - 10 квітня 4 жовтня - 13 жовтня
Клен 11 квітня - 20 квітня 14 жовтня - 23 жовтня
Горіх 21 квітня - 30 квітня 24 жовтня - 2 листопада
Жасмин 1 травня - 14 травня 3 листопада - 11 листопада
Каштан 15 травня - 24 травня 12 листопада - 21 листопада
Ясен 25 травня - 3 червня 22 листопада - 1 грудня
Граб 4 червня - 13 червня 2 грудня - 11 грудня
Інжир 14 червня - 23 червня 12 грудня - 21 грудня
Дуб 21 березня - весняне рівнодення
Береза 24 червня - літнє протистояння
Маслина 23 вересня - осіннє рівнодення
Бук 21-22 грудня - зимове протистояння