Російські свята

Свято 5 червня - Всесвітній день охорони навколишнього середовища
Всесвітня стратегія охорони природи

Свято 5 червня - Всесвітній день охорони навколишнього середовища

5 червня відзначається свято - Всесвітній день охорони навколишнього середовища.

Всесвітній день охорони навколишнього середовища був заснований Генеральною асамблеєю ООН в 1972 році й з тих пір щорічно відзначається у всьому світі.

Приводом до проведення цієї всесвітньої акції послужило знамените "Ментовское звернення, що надійшло 11 травня 1971 року генеральному секретареві ООН, яке підписали 2200 діячів науки й культури з 23 країн світу. Вони попереджали людство про безпрецедентну небезпеку, що загрожує йому у зв'язку із забрудненням навколишнього середовища. "Або ми покінчимо із забрудненням, або воно покінчить із нами", - так було поставлене питання в цьому зверненні. А через рік, у Стокгольмі відбулася всесвітня конференція по захисту навколишнього середовища, на якій були присутні повноважні представники 113 держав світу, у тому числі й Радянського Союзу. Учасники конференції ухвалили рішення щодо щорічного проведення Всесвітнього дня навколишнього середовища 5 червня.

День охорони навколишнього середовища - це привід задуматися про проблеми навколишнього середовища, звернути увагу на стан навколишнього середовища. Ні для кого не секрет, що з розвитком промислової індустрії, більшості інших процесів життєдіяльності людини екологічна ситуація погіршується з кожним днем. В кожній країні існують організації, головним завданням який стоїть охорона навколишнього середовища. Ці підрозділи стежать за станом навколишнього середовища, проводять різні заходи та акції щодо її захисту. Крім цього, в рамках ООН кілька разів на рік прийнято відзначати дні захисту, води, повітря, і так далі. Подібні дні захисту різних екологічних середовищ спрямовані на поліпшення екологічної обстановки, вони служать підставою для проведення природоохоронних заходів. У цей Всесвітній день охорони навколишнього середовища, у всьому світі проходять акції та заходи по охороні навколишнього середовища, закликають не проходити повз проблем екологічної ситуації, а вставати на шлях вирішення цих проблем.

Сьогодні стає очевидним той фактор, що наше майбутнє, майбутнє людства і планети в цілому багато в чому залежить від наших можливостей вирішувати найгостріші проблеми в області навколишнього середовища: забруднення природи, природні або техногенні катастрофи, збіднення біологічного різноманіття ресурсів, руйнування природних і культурних ландшафтів як наслідок негативного людського впливу або природних катаклізм.

Екологічна проблема сучасного миру не тільки гостра, але й багатогранна. Вона проявляється практично у всіх галузях матеріального виробництва (особливо в сільському господарстві, хімічній промисловості, чорної і кольорової металургії, атомній енергетиці), має відношення до всіх регіонів планети.

Глобальні наслідки порушення середовища проживання зачепили всі країни, так як екологічні проблеми «не визнають державних кордонів. Тому вони можуть бути вирішені тільки при широкому міжнародному співробітництві. Діючи в цьому напрямі, був прийнятий міжнародний документ «Всесвітня стратегія охорони природи».

Всесвітня стратегія охорони природи

Всесвітня стратегія охорони природи - оголошена (5 березня 1980 р.) більшістю країн світу стратегія охорони живої природи, підготовлена Міжнародним союзом охорони природи і природних ресурсів (МСОП) при консультації, співробітництво та фінансової підтримки Програми ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП), Всесвітнього фонду дикої природи (ВВФ), продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), ЮНЕСКО та інших міжнародних неурядових організацій.

Основні цілі ВСОП зводяться до визначення найважливіших потреб в справі збереження природи; визначення шляхів і методів їх забезпечення; виявлення екосистем і видів тварин, що найбільше потребують екстрених заходів з охорони; доступного пояснення причин, що обумовлюють необхідність своєчасного прийняття заходів по охороні природи та вказівкою джерел інформації з цих питань, доведення до найвищих кіл громадськості думки про те, що збереження природи є одним з невід'ємних елементів процесу збалансованого (сталого) соціально-економічного розвитку. ВСОП пропонує систему раціональних методів управління діяльністю людини по використанню ресурсів біосфери та окремих екосистем, які є її головними елементами, з таким розрахунком, щоб вона давала найбільші можливості відтворення ресурсів біосфери, які необхідні для задоволення потреб та розвитку майбутніх поколінь.

Інформаційна мережу, так само як і процес глобалізації, який породжує різкі зміни економічного і соціального плану і одночасно багато екологічні проблеми, можуть і повинні бути корисними для боротьби з цими проблемами. Вони повинні ґрунтуватися на розумній стратегії в області поліпшення екологічної обстановки і на підтримці інформованої громадської думки, спрямованого в бік захисту навколишнього середовища. Освіта і залучення уваги громадської думки до питань, і перш за все, проблем навколишнього середовища мають першорядне значення.

В цілях забезпечення здатності людей вирішувати гострі проблеми екології в світі, необхідно розширювати наукові дослідження в цій області і включити екологічний аспект у стратегію розвитку, для чого збільшувати інвестиції в наукові дослідження і створення наукового потенціалу країн, що розвиваються.

Повернутися до календаря Свят